• bezpečný...
 • stabilný...
 • rýchly!

Zmena DNS záznamov v hosts file

sekcia: Podpora

Pri migrácii stránky k novému poskytovateľovi webhostingových služieb zvyčajne chceme vidieť, ako sa bude stránka správať na novom webhostingu, teda či sú v poriadku všetky jej funkcie a podstránky (formuláre, databáza, obrázky, zarovnanie textu, ...), aby sme sa vyvarovali prípadným chybám a nedostupnosti služieb stránky.

To je možné urobiť aj bez zmeny DNS na pôvodnej stránke, nastavením pevného DNS záznamu vo Vašom počítači.

Tento DNS záznam je potrebné zapísať do súboru hosts, ktorý nájdete v OS Windows na systémovom disku v priečinku Windows/System32/Drivers/Etc/ (v OS Linux sa nachádza v priečinku /etc/)

Aby ale bolo možné daný súbor upravovať, je ale potrebné ho otvoriť ako správca systému (administrátor).

To dosiahnete nasledovným postupom:

V ponuke Štart otvorte Všetky programy a Príslušenstvo. Kliknite pravým tlačidlom na Poznámkový blok. V ponuke vyberte možnosť Spustiť ako správca.


Vo vodorovnom menu Poznámkového bloku kliknite na Súbor -> Otvoriť...


Vyhľadajte priečinok Windows/System32/Drivers/Etc/ a otvorte súbor Hosts


Príslušný DNS záznam zapíšte na koniec súboru v tvare IP adresa(medzera)názov domény (medzi IP adresou a názvom domény musí byť medzera)


 • Ak je Vaša stránka umiestnená na PHP 5.3 serveri, zadávajte IP adresu 85.248.229.199

 • Ak je Vaša stránka umiestnená na PHP 5.2 serveri, zadávajte IP adresy: 85.248.229.203 a 85.248.229.209 (je potrebné zadať obidve adresy súčasne, čiže záznam musí vyzerať nasledovne:

  85.248.229.203 www.platon.sk
  85.248.229.209 www.platon.sk

 • Ak je Vaša stránka uložená na virtuálnom serveri, zadajte príslušnú IP adresu.

Súbor uložte.

POZOR: Riadky začínajúce znakom # sú automaticky ignorované. Riadok, do ktorého zapisujete DNS záznam, nesmie začínať znakom #

Príklad:

Chceme zobraziť obsah domény www.platon.sk, ktorá bola premigrovaná na Platon Webhosting. Do súboru teda zapíšeme hosts nasledovný záznam: 85.248.229.199 www.platon.sk

Prípadne: 85.248.229.199 platon.sk 85.248.229.199 subdomena.platon.skPo zadaní adresy do prehliadača sa bude zobrazovať verzia Vašej stránky, ktorá je umiestnená na novom webhostingovom serveri. Tento záznam ale platí iba na počítači, na ktorom je nastavený, čiže iný návštevníci Vašej stránky budú stále vidieť pôvodnú verziu.

Po ukončení migrácie a zmene DNS domény na nové webhostingové servery si prosím nezabudnite vymazať záznamy uvedené v súbore hosts. Vyhnete sa tak nedorozumeniam, ktoré by mohli nastať v budúcnosti.

 • Platon Webhosting
 • Metafox CMS
 • Platon Technologies, s.r.o.