• bezpečný...
  • stabilný...
  • rýchly!

Konfigurácia SFTP v programe PSPad

sekcia: Podpora


Program PSPad je univerzálny editor, ktorý vďaka širokým možnostiam formátovania textu a množstvu unikátnych, čas šetriacich funkcií umožňuje pohodlnú prácu s textom a zdrojovým kódom.

Nevýhodou je, že nemá v sebe priamo implementovanú podporu SFTP. Jednoduchými úpravami je ale možné dosiahnuť upravovanie súborov na Vašej webovej stránke, prostredníctvom programu PSPad, aj cez SFTP. Na tejto stránke uvádzame dve možnosti spolupráce PSPad so SFTP.

Jednoduchšia možnosť je nastaviť PSPad ako predvolený editor v SFTP klientovi.
Druhá možnosť je pomocou programu Tunnelier vytvoriť trvalé spojenie medzi localhostom (Vaším počítačom) a SFTP serverom. Editorom PSPad sa potom prihlasujete už len na localhost a program Tunnelier zabezpečí, že všetká komunikácia medzi Vami a serverom je skryto prenášaná cez zabezpečené spojenie.

  • Platon Webhosting
  • Metafox CMS
  • Platon Technologies, s.r.o.