Platon Podpora Funkcia autoincrement na serveroch Platon Technologies

Funkcia autoincrement na serveroch Platon Technologies

Kvôli vysokému výkonu a dostupnosti databázových služieb, používame na rozdiel od iných poskytovateľov, dva databázové servery, ktoré obsahujú rovnaké údaje. To nám umožňuje vykonávať údržbu a upgrady bez výpadku hostingu, nakoľko servery sú redundantné. Zároveň je tým zvýšený aj celkový výkon serverov.

Keďže na serveroch sa nachádzajú identické dáta, existuje určitá, aj keď veľmi malá pravdepodobnosť, že by v niektorých špecifických prípadoch mohlo dochádzať ku kolíziám poradových čísel záznamov v tabuľkách. Aby sme úplne vylúčili aj túto možnosť, jeden server priraďuje záznamom v databáze párne poradové čísla a druhý nepárne.

Z tohto dôvodu má každý záznam v tabuľke s funkciou auto-increment poradové číslo vždy o dva vyššie, ako ten predchádzajúci.