Platon Podpora Popis protokolov POP3 a IMAP

Popis protokolov POP3 a IMAP

Všetky správy, ktoré sú doručené do Vašej e-mailovej schránky, sa najprv ukladajú na server, kde k nim môžete priamo pristupovať prostredníctvom webového prehliadača na stránke webmail.platon.sk.

Aby ste so správami mohli pohodlne pracovať priamo vo Vašom počítači, je potrebné ich najprv zo servera stiahnuť. Existujú dva rôzne spôsoby (protokoly), prostredníctvom ktorých sa správy môžu preniesť do Vášho počítača: POP3 a IMAP. Obidva majú určité výhody a určité nevýhody, závisí preto len od Vašich potrieb, pre ktorý sa rozhodnete.

Post Office Protocol
(POP3)

Pri sťahovaní správ prostredníctvom protokolu POP3 sa všetky správy fyzicky stiahnu zo servera do priečinkov Vášho e-mailového klienta.

Nevýhodou protokolu POP3 je to, že pri sťahovaní pošty dochádza ku stiahnutiu všetkých správ z poštovného servera. Ak vám teda niekto pošle správu s veľkou prílohou, ale vy „za ňou“ čakáte dôležitý e-mail, musíte počkať, kým sa stiahnu všetky predchádzajúce správy. Výhodou je, že prijaté správy sú už uložené vo vašom počítači a môžete s nimi pracovať, aj keď nie ste práve pripojený do internetu. Nové správy sa v tom čase sťahovať nebudú.

Správy, ktoré sa stiahnu do počítača sa na serveri už nenachádzajú (pokiaľ nie je v e-mailovom klientovi nastavené, aby sa po stiahnutí uchovávali na serveri).

Internet Message Access Protocol
(IMAP)

Práca so serverom IMAP prebieha tak, že poštovný klient na váš počítač stiahne iba „zoznam“ doručených e-mailových správ, kde môžete označiť len tie e-maily, ktoré si želáte stiahnuť.

Inak povedané, vidíte „hlavičky“ doručených správ. Ich načítanie je ale rýchle, v porovnaní so stiahnutím celého e-mailu, trvá totiž veľmi krátku dobu. Následne sa môžete rozhodnúť, ktorá správa sa má fyzicky stiahnuť do počítača, a ktorú stiahnete neskôr alebo vôbec.

Všetky správy, či už boli fyzicky stiahnuté alebo nie, ostávajú na serveri. Ak ale nejakú správu v e-mailovom klientovi vymažete, vymaže sa aj na serveri (dochádza k synchronizácii so serverom).

Výber protokolu

Pokiaľ stále nie ste rozhodnutí, ktorý z uvedených protokolov by Vám viac vyhovoval, tu sú niektoré naše tipy:

  • vo svojom mobilnom telefóne nastavte určite IMAP; väčšina používateľov používa telefón počas dňa, len na rýchly pohľad do svojej schránky, aby videli, či im neprišiel nejaký dôležitý e-mail;

  • pokiaľ nemáte pravidelný prístup na internet alebo platíte za objem prenesených dát, alebo jednoducho chcete mať ku svojim správam prístup, aj keď nie ste práve na internete, nastavte si vo svojom počítači POP3;

  • ak máte relatívne stabilný a častý prístup k internetu, používajte IMAP; správy vám ostanú na serveri, kde sú každú noc pravidelne zálohované, takže sa nemusíte sami starať o ich zálohovanie; okrem toho k nim máte stále prístup cez mobil alebo webmail.

Podľa toho, aký protokol sa rozhodnete používať, je potom potrebné nakonfigurovať Vášho e-mailového klienta. K rôznym klientom a protokolom poskytujeme podrobné návody na konfiguráciu.