Platon Podpora Nastavenie DNS záznamov

Nastavenie DNS záznamov

Správa DNS záznamov Vašej domény je možná prostredníctvom webového rozhrania https://setup.platon.sk/.
Všetky nižšie uvedené nastavenia je možné vykonávať v sekcii DNS po kliknutí na tlačítko Zobraziť vedľa mena príslušnej domény. Pri každom zázname je možné nastaviť TTL (dĺžku platnosti záznamu).

Pri akejkoľvek zmene v DNS záznamoch buďte prosím opatrný, keďže nesprávne nastavenie DNS môže viesť k znefunkčneniu domény alebo služieb s ňou súvisiacich. V prípade nejasností konzultujte požadovanú zmenu s našou podporou (podpora@platon.sk alebo +421 903 752 866).A záznam / Priamy záznam

A záznam (Priamy záznam) slúži na preklad mena na IP adresu. Nastavuje sa v sekcii Záznamy A. Po klinutí na + Pridať nový záznam je potrebné do riadku Meno zadať menný záznam (napríklad www, subdoména,...). Do riadku Obsah vyplňte IP adresu, kam má A záznam smerovať.MX záznam

MX záznam nesie v sebe informáciu o tom, kam majú byť smerované e-maily pre určitú doménu. Keď teda nejaký mailový server chce poslať poštu na nejakú doménu, skontroluje si v DNS záznamoch, ktorý server má na starosti poštu pre danú doménu. MX záznam musí vždy smerovať na menný záznam.


Ak mailserver pre danú doménu funguje v rámci tej istej domény (napríklad poštu pre platon.sk rieši server techne.platon.sk), je okrem MX záznamu potrebné nastaviť aj A záznam, ktorý definuje, na ktorej IP adrese sa daný server nachádza. Napríklad: techne.platon.sk je na IP adrese 85.248.229.199CNAME záznam

Nastavenie CNAME je jednoduché, v prvom riadku je potrebné nastaviť alias záznamu, v druhom riadku originálny záznam.TXT záznam

TXT záznam je najčastejšie používaný e-mailovým technológiami na identifikáciu odosielateľa e-mailu.

TXT záznam sa skladá z názvu (mena) a obsahu, ktorým môže byť napríklad DKIM kľúč alebo SPF záznam.