Platon Podpora Vypnutie chybových hlásení v programe WinSCP

Vypnutie chybových hlásení v programe WinSCP

Tento návod opisuje postup, ako vypnúť chybové hlásenia v programe WinSCP, ktoré vznikajú pri práci so súbormi a adresármi na SFTP priestore, ktorý je spravovaný súčasne aj hlavným kontom aj podkontom.V hlavnom menu programu WinSCP prejdite na Možnosti a zvoľte Predvoľby.


Zobrazí sa okno s nastaveniami, kde prejdite na položku Prenos. V ľavej časti, v sekcii Možnosti nahrávania, zaškrtnite políčko Nastaviť prístupové práva a kliknite na spresnenie (...).


Zaškrtnite všetky políčka a kliknite na Zavrieť.


Následne označte ešte políčko Ignorovať chyby oprávnení a potvrďte tlačítkom OK.